GettyImages-922710694

Let’s talk about People in Deals: Separation och genomförande i samband med M&A
Fredag 17 december 2021 kl 11.00- 11.20


Välkommen till tredje och avslutande delen av People in deals. I detta det avslutande tillfället i samtalsserien diskuterar vi kring viktiga aktiviteter efter det att parterna enats och köpeavtalet är undertecknat. Du får träffa PwC:s experter Anna Gustring Boman, Shirin Arvanius och Zakarias Challis med lång erfarenhet från separations- och integrationsprojekt som bland annat berör nedan områden:

  • Hur en väl utformad HR-strategi är en möjliggörare för att nå målsättningen och effekthemtagningen från transaktionen.
  • Att en väl avvägd och tydlig kommunikation tillsammans med ett fokus på kultur kan vara avgörande för en lyckad transaktion.

Datum: Fredag 17 december kl 11.00-11.20
Länk: Skickas dagen innan webinaret
Kontakt:
Har du praktiska frågor kontakta Mattias Bjurman

Välkommen!
PwC

Anmälan