GettyImages-1040634898_kontor_650

Let’s talk about People in Deals: Vikten av att identifiera finansiella och operationella risker


Fredag 10 december 2021 kl 11:00 – 11:20

Välkommen till det andra tillfället av serien Let’s talk about People in Deals.  Lyssna till Anna Gustring Boman, Sofia Nordenskjöld och Shirin Arvanius som resonerar kring personalrelaterade frågeställningar du som säljare behöver beakta när du planerar för försäljning av hela eller delar av verksamheten, ett par av dom är: 

  • Vikten av att ha rätt personalstruktur för att leverera resultat enligt affärsplanen. 

  • Arbetet att identifiera och aktiviteter för att behålla nyckelpersoner för att säkerställa verksamheten under och efter transaktionen.

Datum: Fredag 10 december kl 11.00-11.20
Länk: Skickas dagen innan webinaret
Kontakt:
Har du praktiska frågor kontakta Mattias Bjurman

Välkommen!
PwC

Anmälan