shutterstock_671878861-1Webinar: Pensionsfrågor inför skatteberäkningen

Onsdag 8 december kl 09:00-09:45

Vilka pensionskostnader är avdragsgilla? Vad ska ingå i underlaget för särskild löneskatt? Ska vi betala avkastningsskatt?

PwC:s pensionsspecialister går under webinariet igenom aktuella pensionsfrågor inför skatteberäkningen och lyfter fram ny praxis på pensionsområdet. För den som vill kommer det även finnas utrymme för frågor. Områden som kommer att beröras är:

  • Avdragsrätt pensionspremier (huvud- och kompletteringsregeln)

  • Avdragsrätt för pensionskostnader i utländska filialer

  • Bonusväxling och växling av avgångsvederlag till tjänstepension

  • Särskild löneskatt på pensionspremier (SLP)

  • Förmånsbeskattning av pensionsrådgivning

  • Avkastningsskatt

  • Direktpensioner

Webinariet presenteras av Sten Levin och Alexander Esberg, pensionsspecialister på PwC och vänder sig till dig som ansvarar för företagets skatterapportering och redovisning.

Datum och tid: 8 december kl 09:00-09:45
Plats: Digitalt, länk skickas ut separat dagen innan
Kontakt: Vid praktiska frågor vänligen kontakta Åsa Odenius.

Välkommen!
PwC

Anmälan