Webinar/seminar för stiftelser |  

- frågor för dig som ansvarig för stiftelsens förvaltning

Datum och tid Onsdagen den 8 december 2021, kl. 08.00-09.00.

Är du styrelseledamot i en stiftelse eller jobbar i en organisation som är förvaltare av en stiftelse? Uppdrag som styrelseledamot eller förvaltare medför ett särskilt ansvar samtidigt som det, bland annat utifrån stiftelselagen, är många svåra frågor att ta hänsyn till. Det är därför viktigt att känna till vilka krav som lagstiftningen ställer och när stiftelseförordnandet tar över.


Vi diskuterar både praktiska förhållningssätt och erfarenheter från frågeställningar i stiftelser mot bakgrund av revisions- och rådgivningsuppdrag. Några exempel på frågeställningar som vi berör är:


  • Hur kan jävssituationer hanteras i stiftelser?
  • Vad är egentligen “avkastning” i en stiftelse?
  • Personligt ansvar som styrelseledamot i stiftelse?
  • Vanliga svårigheter i att tolka stiftelseförordnandet

I detta seminarium får ni träffa Kristina Lundqvist och Veronica Carlsson som är specialister på civilrättsliga frågor respektive revision för stiftelser.

Datum och tid

Onsdag den 8 december 2021, kl. 08.00-09.00. Frukost från kl 07.30.

Plats

Delta på plats på PwC eller digitalt. Är du på plats inleds evenemanget kl 07.30 med en lättare frukost och mingel (hos PwC, Torsgatan 21, Bonnierhuset). Deltar du digitalt skickas länken ut separat.

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter senast den 2 december.

Kontakt

Om du har praktiska frågor mejla Linnea Henningsson eller ring 072-880 91 11. Om du har frågor kring innehållet mejla Gabriella Wålarö-Murray eller ring 072 880 92 38.

Webbinariet/seminariet vänder sig till aktörer inom ideell sektor och är kostnadsfritt. Platserna är begränsade och länk till sändningen skickas separat.

Anmälan