Places - aerial buildingsWebbinarieserie:
Moms i bygg- och fastighetsbranschen

Första tillfället: 9 december 2021, kl. 09:00-09:45

Momsfrågorna i bygg- och fastighetsbranschen är många och ofta komplicerade. PwC bjuder nu in till en serie webbaserade seminarier där våra experter kommer att diskutera och belysa aktuella frågor på området.  

 

Vi kommer bland annat att diskutera frågor som rör tillhandahållande av el och vatten, installation av solcellsanläggningar, omvärderingsbestämmelserna och hantering av olika typer av ytor vid lokaluthyrning. 

Observera att innehållet i seminarierna kan komma att justeras om det kommer nya intressanta rättsfall eller ändrad lagstiftning under året. 

Seminarierna kommer att hållas följande datum:

  • 9 december - Individuell mätning och debitering, solceller och energiskatt

  • 27 januari - Holdingbolag och momsavdrag samt omvärdering av beskattningsunderlaget

  • 17 mars - Momshantering i bostadsprojekt med fokus på BRF

  • 19 maj - “Svåra uthyrningar” som exempelvis co-working, co-location och koncerninterna uthyrningar. 

Seminarierna presenteras av PwC:s momsexperter, och i den mån ytterligare skatteområden berörs kommer även andra experter delta. Webbinarieserien vänder sig till dig som arbetar med momsrapportering eller på annat sätt kommer i kontakt med momsfrågor i bygg- och fastighetsbranschen.

Välkommen!
PwC

Anmälan