Välkommen till PwC:s webinar om kommunalekonomiska analyser och hur du kan stärka den interna kontrollen i löne-, personal- och ekonomiprocesser

Onsdag den 9 juni 2021 kl. 08.30-10.00

Webbinariet vänder sig till dig som är personal-/HR-chef, lönechef, ekonomichef, redovisningschef, kommunchef eller som arbetar inom kommunala bolag. 

Du är välkommen att under ett digitalt möte ta del av när Anna Hilmarsson, Daniel Vamos Fecher, Per Larson och Samir Sandberg från PwC berättar om PwC:s digitala tjänster för att stärka den interna kontrollen i löneprocessen och hanteringen av bisysslor. Trygga löner är en tjänst som går ut på att genom en databaserad analys av löneutbetalningar identifiera olika riskindikatorer. För första gången kommer vi presentera en ny kontroll i Trygga Löner där vi förutom analysen av utbetalningar också analyserar verksamhetens lönedeklarationer. Den andra tjänsten kallar vi för Bisysslekollen där vi analyserar anställdas bisysslor och engagemang i organisationer och eventuella inköp från dessa organisationer för att identifiera och minska ekonomiska, förtroendeskadliga eller arbetshindrande risker. Vi kommer att berätta om våra erfarenheter av hur kommuner arbetar med dessa frågor och vad som kan upptäckas genom Trygga löner och Bisysslekollen.

Kommunens ekonomiska situation - dåtid, nutid, framtid?

 

Under webbinariet så kommer vi även gå igenom hur PwC arbetar med strukturerade analyser inom kommunal ekonomi utifrån perspektiven dåtid, nutid och framtid. Dåtidsperspektivet utgår från en analys av kostnadsutvecklingen de senaste tio åren i förhållande till befolkningsutvecklingen inom kommunalekonomiskt relevanta grupper och verksamhetsområden. I nutidsperspektivet fördjupar vi analysen för de närmsta fem åren och hittar förklaringsfaktorer till eventuella kostnadsavvikelser inom förskola, grundskola, gymnasiet, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg och i framtidsperspektivet tillämpar vi beprövad metodik för att analysera och simulera intäkts- och kostnadsutvecklingen på 10-20 års sikt.

Webinariet kommer att ske genom verktyget Google Meet (webbläsaren Chrome rekommenderas).


Varmt välkomna!


Anna Hilmarsson, PwC, Public Sector
Daniel Vamos Fecher, PwC, Assurance
Per Larson, PwC, Public Sector
Samir Sandberg, PwC, Public Sector
Viktor Prytz, PwC, Public Sector, Moderator

 

Anmälan