logga
Välkommen till fördjupande workshops i hållbarhetsrapportering enligt EUs "Taxonomiförordning"

Innan sommaren introducerade vi på PwC EUs nya förordning om utökade rapporteringskrav i hållbarhetsrapporten, den s.k. "Taxonomin".

Nu har tiden kommit till att erbjuda sektorspecifika workshops där vi går djupare in i Taxonomin, workshopen innehåller: 

  • Vilka är kraven på rapportering 2021 och hur skiljer sig de från kraven 2022? 

  • Vad ska ingå i Turnover, Capex och Opex enligt definitionerna i taxonomin? 

  • Hur identifierar vi ekonomiska aktiviteter i vår sektor? 

  • Hur räknar vi ut de tre KPIerna 2021, dvs hur fördelas Turnover, Capex och opex på s.k. Eligible aktiviteter? 

  • Hur tar vi nästa steg för att analysera om våra aktiviteter är taxonomy aligned?

Vi erbjuder workshops för följande sektorer vid följande tider 

8/11 Alla sektorer (generell, obs! spelas in) kl 09.00-11.00
8/11 Energi kl 13.00-15.00
9/11 Manufacturing kl 13.00-15.00
 
Målgrupp 
Vi rekommenderar att både hållbarhets- och ekonomifunktion (med redovisningskunskap) på företaget/koncernen är med på workshop om möjligt och tillämpligt. För att förstå hur KPIer ska beräknas behövs både kunskap i finansiell rapportering och kunskap om företagets verksamhet och dess miljöpåverkan. 
 
Förkunskapskrav
Deltagare ska ha deltagit eller tittat på inspelningen av PwCs linkedin live event om Taxonomin. Inspelningen hittar ni här>>
  

Kostnad
Pris per deltagare är 2900 kr exklusive moms.

Fler deltagare från samma företag ger rabatt på tillkommande deltagare med 500 kr per person. Anmälan är bindande.
 
Den generella sessionen 8/11 kommer att spelas in för att möjliggöra deltagande för dem som inte kan delta på utsatt datum. Pris per deltagare är 2900 kr exklusive moms för att ta del av/ladda ned inspelningen. Anmäl er i formuläret och ange "inspelning" under övrigt.
 
Plats
Vi träffas digitalt via meet. Begränsat antal platser.
Vid färre än 10 anmälda förbehåller vi oss rätten att ställa in en workshop
 

Anmälan
Klicka på det datum nedan som du är intresserad av att medverka vid för att anmäla dig

Kontakt
Om du har några frågor kring workshopen, kontakta sara.nelson@pwc.com.

Varmt Välkommen!

Isabelle Hammarström, hållbarhetsspecialist, PwC
Mikael Scheja, redovisningsspecialist, PwC

Anmälan