Framtidens arbete – 4 scenarier

Ta del av PwC:s djupanalys där fyra scenarier om framtidens arbetsmarknad målas upp. Dessa påverkas även av fem megatrender, men på vilket sätt?

Kommer år 2030 vara dominerat av stora multinationella företag eller har vi ett samhälle där rättvisa och socialt engagemang är i fokus? Kommer vi bli mer individualistiska eller fokusera på det gemensamma?

Svaret hittar du i PwC:s rapport "Workforce of the future: The competing forces shaping 2030".

Hur kommer framtidens arbete se ut?

Om rapporten

Vi har frågat 10 000 arbetstagare från olika länder om deras bild av arbetslivet. Målet med undersökningen var att få kunskap om hur anställda tror att arbetet kommer utvecklas samt hur det kommer att påverka deras anställningsmöjligheter.

Resultatet summeras i PwC:s rapport "Workforce of the future: The competing forces shaping 2030" - 42 sidors högaktuell läsning om framtidens arbete!