Evig ungdom? Möjligheterna ligger i ålderdomen


Tillgångar under förvaltning fördubblas och blir hela 145,4 biljoner dollar år 2025. 

Men aktörerna som förvaltar kapitalet blir allt färre, det visar PwC:s färska rapport om kapitalförvaltning. 

Men hur överleva i ett landskap av allt hårdare konkurrens där den passiva förvaltningen ökar?  

Möjligheterna ligger i:

  • Avgiftsbestämda pensionsplaner
  • Införandet av ny teknik

Läs PwC:s rapport ”Asset & Wealth Management Revolution"

Klyftan blir allt större mellan de som lyckas inom kapitalförvaltning och de som hamnar på efterkälken

”Asset & Wealth Management Revolution" ger råd för framtiden

  • Avgiftsbestämda pensionsplanerI framtiden kommer sektorn att förvalta en stor del av världens pensions- och avtalspensionsfonder.
  • Införandet av ny teknik. Analys kan göras med  hjälp av AI och riskhantering med hjälp av robotar.
kapitalförvaltning

©2015-2018 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details

Integritetspolicy    Cookies    Legal    About site provider