Vi ger dig trovärdig
finansiell rapportering

Som Sveriges ledande redovisningsspecialister bistår vi er vid kapitalmarknadstransaktioner, bevakar utvecklingen inom redovisning och finansiell rapportering. Du får även hjälp att hantera utmaningar och möjligheter i en alltmer komplex regelvärld, såsom IFRS, K3 och K2. Med oss som samarbetspartner erhåller ni kvalitet och trovärdighet i er finansiella rapportering.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Våra tjänster

IFRS

Få koll på alla aspekter av regelverket, förändringar och konsekvenser för din finansiella rapportering. PwC är Sveriges ledande redovisningsspecialister. Vi vet vad som är på gång och hur din verksamhet påverkas.

IFRS 3 - Företagsförvärv

Vilka alternativ har du inför och efter förvärvet för bästa tillväxtmöjligheter? Vi hjälper dig med alla aspekter ur IFRS 3.

IFRS 9 - Finansiella instrument

Förbered dig inför IFRS 9. Med vår branschkunskap inom den finansiella sektorn ger vi råd så att du kan kommunicera det omvärlden och analytikerna förväntar sig.

IFRS 15

Femstegsmodellen den som nya intäktsredovisningen innebär, kan få effekter i internkontrollen. Med PwC får du en gedigen översikt och vad du måste göra.

Jag vill veta mer om PwC och finansiell rapportering. Boka ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte med en specialist

Kontakta mig

Våra tjänster

IFRS 16 Leasing

Den nya IFRS-standarden för leasingavtal, IFRS 16, berör alla bolag med hyresavtal och blir särskilt viktig för dig med omfattande leasing i din verksamhet.

IFRS 17

Den nya standarden för redovisning och värdering av försäkringsavtal innebär nya utmaningar för försäkringsföretag. Vi hjälper dig med förberedelserna inför den nya standarden.

K2

Allt du behöver veta om K2 och förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, nedskrivningar, avsättningar och rådande förenklingsregler.

K3

Gör dig redo för övergången till K3 med oss - från nulägesanalys med förslag på förbättringar till upprättande av din första K3-årsredovisning. Kontakta oss om du veta mer.

Jag vill veta mer om PwC och finansiell rapportering. Boka ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte med en specialist

Kontakta mig

Våra tjänster

Redovisningskonvertering

Håll dig uppdaterad genom hela processen kring redovisningskonverteringen. Vi hjälper dig genom alla steg i processen.

Marknadsnotering

En marknadsnotering är ett stort beslut och en omfattande process. Med oss på PwC säkerställer du en finansiella rapportering som uppfyller alla krav som gäller vid en notering.

Jag vill veta mer om PwC och finansiell rapportering. Boka ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte med en specialist

Kontakta mig

Ett urval av våra IFRS-rapporter