Webinar: Fastighetstaxering 2022

Onsdagen den 6 oktober 2021, kl 08:00-09:00

Vid fastighetstaxeringen 2022 kommer många fastigheter att få höjda taxeringsvärden. Som exempel kan nämnas Uppsala + 23%, Stockholm + 15% och Västerås +13% men de lokala variationerna är stora.

Skatteverket har påbörjat att skicka ut deklarationsblanketter för alla hyreshus som ska taxeras 2022. Deklarationerna ska vara inne hos Skatteverket senast den 1 november men det finns möjlighet att begära anstånd. Beslutet om nya taxeringsvärden skickas ut under sommaren 2022 men gäller från 1 januari 2022.

Vid seminariet kommer vi att utveckla och förtydliga vad det är för uppgifter som ska deklareras i samband med fastighetstaxeringen och vad dessa har för betydelse för bestämmande av fastighetens taxeringsvärde. Vi kommer ge praktiska tips om vanliga fallgropar och möjligheter att få nedsättning av taxeringsvärdet.

Seminariet presenteras av Thomas Almendal och Marzena Dabrowska.

Datum och tid: Onsdagen den 6 oktober 2021, kl 08:00 - 09:00
Plats: Digitalt webinar, länk för deltagande skickas dagen innan
Kontakta: Om du har frågor maila Hanna Hanna eller ring 0728 80 90 13.

Välkommen!

Anmälan