Den digitala medborgaren - Hinner vården med?

Fyll i formuläret för att ladda ner rapporten.

Hur kan digital vård användas för att nå en patientcentrerad hälso- och sjukvård?

Respondenterna är fortfarande positiva till digitala och virtuella vårdlösningar, men svenska sjukvården står inför stora utmaningar för att möta patienternas förväntningar.

  • Intresset för video som vårdkanal har dubblerats på 3 år
  • Var fjärde svensk kan tänka sig vårdbesök via chat.
  • Men hälften av respondenterna tror att vårdkvaliteten kan försämras med distanslösningar
HealthCare_chatbot.png

©2015-2018 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details

Integritetspolicy    Cookies    Legal    About site provider