Digital transformation - så gör du

Trots betydande investeringar i digital transformation är företag inte förberedda inför kommande förändringar. Är din organisation redo?

Ladda ner rapporten "2017 Global Digital IQ Survey" och ta reda på varför du behöver:

  • Fokusera på användar- och kundupplevelsen inklusive medarbetarna i er digitalisering
  • Se över definitionen och leveransen av digitala initiativ på din organisation
  • Utveckla en företagskultur som uppmuntrar innovation och användning av ny teknik

Fyll i formuläret för att ladda ner "2017 Global Digital IQ Survey".

digitalisering.jpg

Om rapporten

Sedan 2007 har vi studerat hur organisationer bemöter digitaliseringen. Mer specifikt undersöker vi deras förmåga att nyttja och dra vinst från ny teknik. Vi kallar detta för digitalt IQ.

Årets undersökning inkluderade 2216 respondenter från 53 länder, däribland Sverige. Resultatet summeras i rapporten "2017 Global Digital IQ Survey".