Välkommen till PwC:s Cyber Talk: Skapa affärsvärde på endast 8 veckor med identitetsorkestrering|  

Åter efter sommaren startar vi hösten med vårt tredje webinar i serien PwC Cyber Talk. I detta webinar kommer vi att fokusera på området Digital Identity. Vi kommer att dela våra erfarenheter och kunskaper om hur governance kan användas till att förenkla och skapa möjligheter i ett område som vanligtvis uppfattas vara svårt och komplext. Webinaret kommer att hållas torsdag den 26/08 kl 14:00. 

Agenda
Kraven på Digital Identity ökar i takt med distansarbetet
Governance ska vara enkelt och skapa förutsättningar
SailPoint Identity Governance med unikt stöd av Artificial Intelligence – för riskminimering och effektivare hantering
PwC Accelerated Identity Governance


Målgrupp
För dig som jobbar med något av följande områden: risk & säkerhet, regelefterlevnad, automatisering, användarupplevelse, eller bara allmänt intresserad av att stötta din organisation mot en allt mer digitaliserad & hållbar arbetsplats.

Syfte
Vår förhoppning är att du efter detta webinar har fått en bättre förståelse till varför Digital Identity bör vara ett högtprioriterat område i ditt arbete med Cyber Security, samt hur du kan använda governance för att skapa rätt förutsättningar till att börja arbeta med området.

Sista minuterna av webinar kommer vi att öppna upp för frågor och funderingar till presentatörerna.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Kontaktperson: Mika Wrede, mika.wrede@pwc.com.

Välkomna!

Väl mött, hälsningar PwC och:

Mika Wrede - Digital Identity Sales Lead PwC Sweden
Patrick Wolle - Digital Identity Specialist PwC Sweden
Mikael Wikström - SailPoint specialist

Anmälan