Bygg motståndskraft mot cyberattacker

I en alltmer digital värld måste organisationer förstå och hantera risker för att kunna vara konkurrenskraftiga. Framförallt är det viktigt att skydda sig mot cyberattacker.

Enligt undersökningen "The Global State of Information Security® Survey 2018" är beredskapen för cyberbrott oroväckande låg

Därför har vi tagit fram en rapport som ger dig handlingsbara råd för att öka cybersäkerheten:

  • Varför företag är sårbara för cyberattacker
  • Hur din organisation utvecklar den motståndskraft som krävs
Fyll i formuläret för att ladda ner rapporten "Strengthening digital society against cyber shocks".
 

Om rapporten

"The Global State of Information Security® Survey 2018" är en global undersökning som bygger på svar från 9500 chefer i 122 länder och mer än 75 branscher.

Årets resultat presenteras i tre delar som berör:

  • Cyberstörningar
  • Dataintegritet (sekretess) och förtroende
  • Framtidens cybersäkerhet 

Det första utdraget i serien presenteras i rapporten "Strengthening digital society against cyber shocks".

Cyberattacker – så bygger ni upp er motståndskraft!

©2015-2018 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details

Integritetspolicy    Cookies    Legal    About site provider