Optimism på historiskt höga nivåer - men ser vi slutet vid horisonten?

Aldrig tidigare har företagsledare varit så optimistiska gällande de ekonomiska tillväxtutsikterna. Men trots framtidstro är orosmolnen många. 

Den digitala revolutionen, överreglering och geopolitiska hot tynger företagsledares axlar.

Få en framtidsprognos om:

  • tillväxt
  • terror
  • populism
  • handel 

I den stora vd-undersökningen ger 1 293 företagsledare världen över sin syn på framtiden och utmaningar.

Ladda ner rapporten "CEO Survey 2018" och förbered dig för framtiden.

Är vi redo då terrorn skakar världen?

CEO Survey 2018

Rädslan för terrordåd utgör i dag ett av de största hoten bland företagsledare på global nivå.

Är oron för terror befogad och vilka är de största hotbilderna i Sverige?

Allt det här svarar vi på i rapporten som formar näringslivet och det samhälle vi lever i.

Marie-kvinna-2-ceo-survey-2018.gif

©2015-2018 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details

Integritetspolicy    Cookies    Legal    About site provider