Kyrka

Välkommen på utbildning

Bokslut och årsredovisning - aktualiteter och dokumentationskrav

Svenska kyrkans församlingar och pastorat har att följa bokföringslag och årsredovisningslag.

Årsredovisningen är kyrkorådets ekonomiska beskrivning över det gångna året där det informeras om hur ekonomi och verksamhet har utvecklats.

Årsredovisningen ska upprättas i enlighet med god redovisningssed.

Bokslut och årsredovisning aktualiteter och dokumentationskrav 

Vi ägnar dagen åt att repetera viktiga moment i samband med årsavslutet, uppmärksammar aktuella frågor och går igenom hur man på ett effektivt sätt dokumenterar bokslut och årsredovisning.

Målgrupp:

Personal som arbetar med bokslut och årsredovisning

Utbildningen kommer under vintern 2022 genomföras i:
Bollnäs den 27 januari
Stockholm den 20 januari
Malmö den 13 januari
Göteborg den 11 januari

Innehåll/Målinriktning

Utbildningen omfattar en dag och kommer att genomföras på fyra orter under januari 2022

Innehåll

Utbildningen innehåller följande punkter:

  • Aktuella frågor inför bokslut, årsredovisning
    och verksamhetsuppföljning
  • Repetition av viktiga moment i arbetet med
    årsavslut
  • Dokumentation av balansräkningens poster
  • Dokumentation av årsredovisningens förvaltningsberättelse och noter

Mål och inriktning

Målet med dagen är att få en repetition inför uppstarten av årets arbete med årsavslutet.
Dagen syftar också till att stärka kunskaperna
om hur man på ett effektivt sätt dokumenterar bokslutet och årsredovisningen.

Utgångspunkten är årsredovisningslagen, god redovisningssed, branschanpassningen för
Svenska kyrkan och övrigt material från KRED.

 

Genomförande och
övrig information

kurs

Avgift

Avgiften är 3 500 kronor exklusive lagstadgad mervärdesskatt.
Dokumentation, lunch och kaffe ingår i priset.

Hålltider

Start kl 09.30, kaffe serveras från kl 09.00
och vi avslutar dagen kl 16.00.

Bokning av kursdag 

Bokning av kursdag görs via länk genom att klicka på knappen Anmäl dig här.

Kontaktpersoner

För programinnehåll och upplägg:

Marianne Svensson, 0709-29 20 41 marianne.svensson@pwc.com

Jens Persson, 0709-29 41 74
jens.persson@pwc.com

För praktiska frågor:

Linnea Henningsson, 0728-80 91 11

linnea.henningsson@pwc.com

Övrigt

Har du behov av tillgänglighetsanpassning eller specialkost var vänlig kontakta:

Linnea Henningsson, 0728-80 91 11

linnea.henningsson@pwc.com

 

 

 

Anmälan