Har du bidragsfinansierade projekt? - Tänk på detta inför revisorsintyg och granskning!|  Webinar


Onsdagen den 20 oktober 2021


Är du bidragsgivare som ställer krav på revisorsintyg? Då behöver du överväga hur du vill använda intyget och vilken information du vill ha från det. På samma sätt behöver du som bidragsmottagare förstå innebörd och skillnader i vilka krav bidragsgivare ställer.

Olika bidragsgivares krav på revisorers granskning av de projekt de finansierar skiljer sig ofta åt och i vissa fall kan även olika avtal med samma bidragsgivare ställa olika typer av krav. Vi diskuterar praktiska förhållningssätt och erfarenheter kring granskning av bidragsfinansierade projekt. Vi kommer även lyfta de utmaningar i tillämpning av revisionsinstruktioner och avtalsklausuler kring revision och granskning som vi ofta stöter på och beröra viktiga delar att tänka på inför teckning av nya avtal med bidragsgivare, samarbetspartners och i kommunikation med revisorer.

Sammanfattningsvis belyser vi följande frågeställningar under seminariet:

  • Vad innebär revisionsstandarder, vilka standarder använder revisorer sig av i samband med granskning av bidragsfinansierade projekt och vad skiljer dem åt?

  • Hur är olika bidragsgivares villkor för revision vanligen utformade, vilka rapporter kan/bör ingå i revisorns rapportering och vad är bakgrunden till att de ser ut som de gör?

  • Vad bör man som organisation tänka på i samband med avtalsteckning, rapportering och dialog med revisorer?

  • Vilka områden bör man vara uppmärksam på när man som organisation erhåller och granskar rapportering från revisorer (exempelvis från samarbetspartners revisorer)?

I detta seminarium får ni träffa Gunnar Thullberg och Cecilia Luther som jobbar på avdelningen för Ideell Sektor och som båda har gedigen erfarenhet av granskning/revision av bidragsfinansierade projekt.

Datum och tid Onsdagen den 20 oktober 2021, kl. 08.00-09.00
Plats Webbinarium, länk skickas ut separat. Se till att vara inloggad senast 07.55.
Anmälan Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter.
Kontakt Om du har praktiska frågor mejla Linnea Henningsson eller ring 072-880 91 11. Om du har frågor kring innehållet mejla Sara Karlberg eller ring 072-880 91 63.

Webbinariet vänder sig till aktörer inom ideell sektor och är kostnadsfritt. Platserna är begränsade och länk till sändningen skickas separat.

Välkommen!

Anmälan