Verksam inom vården? Så höjer du ditt digitala IQ! 

Är du redo för den digitala transformationen inom hälso- och sjukvården? 

Om vi ska tro 247 IT-chefer och verksamhetsledare inom vården - så är svaret nej! Förlegad teknik, brist på kompetens och att förena ny data med befintlig data vållar oro inom sektorn.

Få hjälp med att tackla utmaningar vid införandet av ny teknik och få ett försprång.

  • Höj ditt digitala IQ
  • Få avkastning på investeringar i ny teknik

Så här anpassar du dig till förändring och utnyttjar ny teknik för att nå organisationens mål.

Vi ger de bästa tipsen i rapporten"Digital IQ 2017 - Healthcare, pharmaceutical & life sciences".

De analytiska innovatörerna får snabbast försprånget

PwC har studerat digitalt IQ i 42 länder. Vi har frågat ledare inom biovetenskap, läkemedelsbranschen och hälso- och sjukvården hur de ser på teknikens roll i sin verksamhetsstrategi.

Till utmaningarna hör enligt studien:

  • Brist på kompetens
  • Att förena externa datakällor med befintlig data 
  • Förlegad teknik

 Läs "Digital IQ 2017" och bli redo för den digitala transformationen.

AI inom hälso- och sjukvård

©2015-2018 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details

Integritetspolicy    Cookies    Legal    About site provider