Avdrag för arbetsrum hemma – enskild firma

Kontor.jpg
Exempel enskild firma:

Per har en enskild firma i vilken han bedriver journalistverksamhet på frilansbasis. Eftersom han frilansar arbetar han hemifrån ungefär 900 timmar per år. Per har nu börjat fundera på om han kan hyra ut sitt hobbyrum till sin enskilda firma eller på annat sätt göra avdrag för de merkostnader arbetet hemifrån innebär.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 
Avdrag arbetsrum hemma.jpg

Läs mer om avdrag för arbetsrum hemma på Företagarbloggen!

Missa inget viktigt – prenumerera på Företagarbloggen nu!
Såhär kan du göra avdrag för arbetsrum hemma:

Eftersom verksamheten bedrivs i form av en enskild firma går det inte att hyra ut hobbyrummet. För den som har enskilda firma finns nämligen enbart två alternativ (om man uppfyller kraven för respektive alternativ):

  • Schablonavdrag
  • Avdrag för verkliga kostnader

Schablonavdrag
Per arbetar mer än 800 timmar per år hemifrån och uppfyller således det första kravet för att få göra schablonavdrag. Han har inte heller möjlighet att arbeta från något kontor varför han måste arbeta hemifrån. Det är alltså motiverat att Per arbetar hemifrån, vilket är det andra kravet. Per uppfyller alltså båda kraven för att få göra schablonavdrag. Om Per bor och arbetar i sin eller sin partners fastighet är schablonavdraget på max 2 000 kronor. Om Per istället bor och arbetar i en hyresrätt är schablonavdraget på max 4 000 kronor.

Avdrag för verkliga kostnader
Det andra alternativet som kan vara aktuellt för Per är att göra avdrag för verkliga kostnader. Med verkliga kostnader avses främst de merkostnader som arbetet hemifrån medför i form av exempelvis el, värme och dylikt.

För att få göra avdrag för verkliga kostnader krävs att det hobbyrum som Per arbetar i är särskilt inrättat för arbete och han enbart arbetar i rummet. I hobbyrummet står visserligen Pers dator och arbetsmaterial men även musikinstrument och andra hobbysaker.

Eftersom Per använder rummet för både arbete och privat samt har saker i rummet som inte är arbetsrelaterade kan inte rummet anses särskilt inrättat för arbete och Per får därför inte göra avdrag för verkliga kostnader.