Avdrag för arbetsrum hemma – aktiebolag

Kontor.jpg
Exempel aktiebolag:

Walter äger och är den enda anställda i aktiebolaget Pennan. Eftersom Walter nyligen startat företaget driver han det hemifrån från sitt kontorsrum. Företaget har alltså inte några egna lokaler. Walter arbetar enbart i kontorsrummet och det är enbart företagets dator, bokföring, varor och annat företagsrelaterat som förvaras i kontoret. Walter har nu även han börjat fundera över om han inte kan hyra ut kontoret till AB Pennan eller åtminstone göra något avdrag.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 
Avdrag arbetsrum hemma.jpg

Läs mer om avdrag för arbetsrum hemma på Företagarbloggen!

Missa inget viktigt – prenumerera på Företagarbloggen nu!
Såhär kan du göra avdrag för arbetsrum hemma:

För den som har aktiebolag finns olika möjligheter (om man uppfyller kraven för respektive alternativ):

  • Ta ut hyra och göra avdrag för merkostnader
  • Göra avdrag i den privata deklarationen

Ta ut hyra och gör avdrag för merkostnader
Eftersom Walter driver sin verksamhet i aktiebolagsform finns det en möjlighet att hyra ut kontorsutrymmet till företaget. Då Walter bör kunna ange kontorets läge och storlek i ett hyresavtal med AB Pennan och företaget behöver lokalen då bolaget inte har några andra egna lokaler bör Walter kunna hyra ut kontorsrummet till bolaget.

AB Pennan får då göra avdrag för hyreskostnaden och Walter som hyresvärd beskattas i inkomstslaget kapital för överskottet av hyran med 30 procent. Detta gäller för den del av hyran som kan anses vara marknadsmässig.

Var uppmärksam på:
Om hyran för kontorsrummet överstiger marknadshyra för motsvarande utrymme kommer den överstigande delen att beskattas som lön för Walter.

Walter kan samtidigt göra skäligt avdrag för de merkostnader som uthyrningen av utrymmet medför. Merkostnaden för uthyrning av kontorsrum brukar normalt bli ungefär 1 000 – 3 000 kr per år.

Avdrag i den privata deklarationen
En annan möjlighet är att Walter gör avdrag för merkostnader i sin privata deklaration. För att Walter ska få göra avdrag privat krävs att arbetsrummet:

  1. inte kan anses ingå i bostadsutrymmet, eller
  2. att kontoret blivit inrett på sådant sätt att det inte längre kan användas för bostadsändamål.

Eftersom rummet är en del av Walters privata bostad får det anses ingå i bostadsutrymmet och det kravet är alltså inte uppfyllt.

Om rummet är särskilt inrett för att Walter ska kunna förvara bolagets bokföring, varor och annat som är företagsrelaterat kan det uppfylla kravet på att vara inrett på ett sådant sätt att det inte längre kan användas av Walter för bostadsändamål. Walter bör då få göra avdrag i sin privata deklaration för bolagets användning av kontorsrummet i form av faktiska merkostnader för el, värme och städning.

Dessutom...
Om Walter bor i en hyreslägenhet kan han även få göra avdrag för en viss del av hyran.