Förstärk er informations- och cybersäkerhet

För att upprätthålla sin konkurrenskraft måste organisationer förstå och hantera riskerna i en alltmer digital värld. Framförallt är det viktigt att skydda sig mot s.k. "cyber shocks" eller cyberchocker - stora händelser med förödande konsekvenser.

Enligt undersökningen "The Global State of Information Security® Survey 2018" är samtidigt beredskapen för cyberbrott oroväckande låg. Därför har vi tagit fram en rapport som ger dig handlingsbara råd för att bygga motståndskraft mot cyberchocker:

  • Varför företag är utsatta/sårbara för cyberstörningar
  • Hur ledare och styrelser kan hjälpa sina organisationer utveckla den motståndskraft som krävs för att upprätthålla verksamheten och öka det ekonomiska resultatet 
Fyll i formuläret för att ladda ner rapporten "Strengthening digital society against cyber shocks".
 

Om rapporten

"The Global State of Information Security® Survey 2018" är en global undersökning som bygger på svar från 9 500 chefer i 122 länder och mer än 75 branscher.

Årets resultat presenteras i tre delar som berör:

  • Cyberstörningar
  • Dataintegritet (sekretess) och förtroende
  • Framtidens cybersäkerhet 

Det första utdraget i serien presenteras i rapporten "Strengthening digital society against cyber shocks".

Så skyddar ni er mot cyberchocker